เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางทรงลักษณ์ วรภัย

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอศรีเมืองใหม่

21 ม.ค. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ และผู้ประกอบการโอทอปอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วม โครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (provincial star OTOP :PSO) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และประชาสัมพันธ์ สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อโยงกับการท่องเที่ยวชุมน และนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อุบลราชธานี

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding