เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายมงคล ปัตลา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรม OTOP กับประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรม OTOP กับประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)