12 ก.ย. 2561 จังหวัดอุบลราชธานี นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลฯเปิดงาน สุดยอด OTOP แห่งลุ่มน้ำโขง

12 ก.ย. 2561 จังหวัดอุบลราชธานี นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลฯเปิดงาน สุดยอด OTOP แห่งลุ่มน้ำโขง 12-16 ก.ย. 2561 ณ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี #otopubon

(Visited 1 times, 1 visits today)