จังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

22-23 สิงหาคม 2562 นายมงคล ปัตลา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อม พัฒนาการจังหวัด /พัฒนาการอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วยจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และ Best Practice สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ 4 จังหวัด การให้ความรู้เรื่อง“Disruptive Leadership” พาองค์กรก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุนเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ สร้างความสุขแก่ข้าราชการทั้ง 4 จังหวัด ในงานนี้ มี กิจกรรม “ตุ้มโฮมอีสานใต้ร่วมใจชาว พช.และกิจกรรมมุทิตาจิต ข้าราชการเกษียณ” จำนวน 6 ท่าน..
ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซต์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

….

(Visited 1 times, 1 visits today)