จังหวัดอุบลราชธานี รับถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เตรียมพร้อมมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 จำนวน 5 จุด

17 ก.ย. 2562 พัฒนาการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ รับถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมพร้อมกระจายตามจุดอำเภอเพื่อมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 จำนวน 5 จุด/อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอดอนมดแดง อำเภอตระการพืชผล อำเภอพิบูลมังสาหาร รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,100 ชุด

(Visited 1 times, 1 visits today)