อุบลราชธานี จัดงานสานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซบเมืองอุบลราชธานี วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสานสายใยไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซบเมืองอุบลราชธานี ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองเจ้าเเขวงสาละวัน รองเจ้าเเขวงจำปาสัก เเละคณะเข้าร่วมงาน เเละร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์ เเนะนำ สินค้า OTOP ที่นำมาจัดเเสดงผ่าน ไลฟ์สด ของสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
ณ อ.เมืองอุบล อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.โพธิ์ไทร
(Visited 1 times, 1 visits today)