จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมรับการฝึกอบรมภาคสนามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 ณ อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.

ผอ.สถาบัน​การพัฒนา​ชุมชน​ นายร่องกี้​  พลเยี่ยม  ผอ.ศูนย์ศึกษาและ​พัฒนา​นาชุมชน​อุบล​ราช​ธานี​  ผอ.​วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ประชุม​เตรียมพร้อมรับพัฒนากร​บรรจุใหม่​ 103 คน​ ที่จะลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์​ ที่​ ต.เกษม​  อ.ตระการพืชผล​ จ.อุบลราชธานี โดยพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมาย นายธงชัย ครุฑแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย พัฒนาการ​อำเภอตระการพืชผล​ ร่วม​ประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)