จ.อุบลฯ ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563

📣️จ.อุบลฯ ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563

📌วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

📣️ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

📣️ ในวาระก่อนการประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถวายหน้ากากอนามัยแด่เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบให้พระสงฆ์ในปกครอง เเละท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ
>โดยหน้ากากอนามัยที่ได้ถวายเจ้าคณะจังหวัด เเละ มอบแก่นายอำเภอครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ พัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบ เเละพัฒนาการอำเภอเขื่องใน ที่ได้รับอาสาประสานจิตอาสาในพื้นที่ตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 7,000 ชิ้น โดยมี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานระดับจังหวัด

📣️ ในการประชุมครั้งนี้ นายธงชัย ครุฑแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการ / ข้อราชการของจังหวัดอุบลราชธานี เเละมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี คือ การดำเนินโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการในการดำเนินโครงการ ฯ ได้จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เดือนมีนาคม 2563

📸 📰 กลุ่มงานสารสนเทศฯ..ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)