สพจ.อุบลฯ ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ สพจ.อุบลฯ ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

📌 วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.

📣️ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และผ่านทางระบบ TV พช. ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

📣️ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายธงชัย ครุฑแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุฒ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งแจ้งให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 25 อำเภอ รับชมการประชุมฯ ครั้งนี้ ผ่านทางระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับฟังข้อสั่งการและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

📣️ ในการรับฟังการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ นั่งประชุมด้วยระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1เมตร
📸 📰 กลุ่มงานสารสนเทศฯ…ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)