สพจ.อุบลฯ รักษ์โลก นำทีมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดฯ

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ สพจ.อุบลฯ รักษ์โลก นำทีมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดฯ

📌 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.

📣️ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนกิจกรรมเก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและถนนเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันเก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพศาลากลางจังหวัดฯ และบริเวณใกล้เคียงให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

📣️ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายธงชัย ครุฑแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลฯ ร่วมกิจกรรมเก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้

📸 ฝ่ายอำนวยการ….ภาพถ่าย
📰 กลุ่มงานสารสนเทศฯ..ข้อมูล/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)