อุบลฯ เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสี>>พจ.อุบล ชูวาระ OTOP กระเช้าของขวัญปีใหม่ และโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

📣27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย พัฒนาชุมชนจังหวัด ได้นำวาระเข้าที่ประชุม ฯ ดังนี้

📣 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รายละเอียดตามลิงค์นี้  http://ubon.cdd.go.th/2019/11/27/gif01

📣 การดำเนินงานโครงการ  “สืบสาน  อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กรมการพัฒนาชุมชน  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่ทรงอนุรักษ์  ส่งเสริม  และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย  ทำให้ผ้าไทย  คงอยู่คู่แผ่นดิน  และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ  OTOP  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ขอเชิญชวนท่านหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  สมาคม  และองค์กรต่างๆ  แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวัน  โดยเฉพาะผ้าในท้องถิ่นหรือที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  เช่น  ผ้ากาบบัว  ผ้าลายปลาอีต  ผ้าขาวม้า  ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  ฯลฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)