พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ นำเจ้าหน้าที่เเละนักการตลาดรุ่นใหม่ รับฟังนโยบายจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ นำเจ้าหน้าที่เเละนักการตลาดรุ่นใหม่ รับฟังนโยบายจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

📌 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

📣️ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

📣️ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน และนักการตลาดรุ่นใหม่ รับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายเเละเเนวทางการดำเนินงานแก่นักการตลาดรุ่นใหม่ (otop) เเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ (otop) ของเเต่ละจังหวัด เพื่อนำมาปรับใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

📸 📰 กลุ่มงานสารสนเทศฯ..ภาพถ่าย/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)