พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อุบลคนทันข่าว”

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞
📣️ พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อุบลคนทันข่าว”

📌 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

📣️ นายคมกริชชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อุบลคนทันข่าว” ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

📣️ ในครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ปฏิบัติการ Quick Win “90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รณรงค์ให้ทุกคนเรือนปลูกผักไว้รับประทานเอง ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี สามารถดำเนินการได้ครบ 100% ของเป้าหมาย เป็นจังหวัดที่ 5 ของประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐ ผู้จำหน่ายเเละผู้ที่จะเข้าภายในบริเวณตลาดฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้จัดให้มีฉากพลาสติกใสเเละเเนวเชือกกั้นระหว่างผู้จำหน่ายเเละผู้ซื้อ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 63 มีผู้นำสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 20 ราย มียอดการจำหน่ายรวม 46,000 บาท สินค้าที่ขายดี 3 ลำดับแรกได้แก่ ผลไม้ หมูแดดเดียว เเละแคปหมู/ขนมทองม้วน ตามลำดับ
3. โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน ว่าจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 5 ราย

📸 📰 กลุ่มงานสารสนเทศฯ..ภาพถ่าย/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)