พจ.อุบลฯ ร่วมงานแถลงข่าว “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได” รับแสงเเรกก่อนใครในสยาม

🌸 อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี🏞

📌 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.00 น. ณ ผาชะนะได อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวงาน “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได” โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เเละ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

งาน “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได” เป็นการวิ่งในระยะ Super มินิมาราธอน ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร การวิ่งจะมีขึ้นในเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นการวิ่งบนผาชะนะไดครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ผาชะนะได เป็นภูเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 450 เมตร ส่วนของหน้าผาตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นคำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตั้งอยู่ในป่าดงนาทาม ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทย (แสงแรกแห่งสยาม) ทิวทัศน์เบื้องล่างจะเป็นแม่น้ำโขงกั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและลาว เบื้องหน้าเป็นภูเขาแดนลาวที่วางเรียงรายสลับซับซ้อนมองดูสวยงาม ฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อรับแสงเเรกแห่งสยามได้ที่ผาชะนะได และสามารถเเวะท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านซะซอม ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงผาชะนะได ทุกคนที่มาจะได้สัมผัสประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ที่ทำบุญที่เที่ยวที่เดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ วัดภูอานนท์ เสาเฉลียงสามเสา หินโหง่นจานบิน หินโหง่นหัวหมู ถ้ำลายมือผีกองกอย หินโหง่นแต้ม เสาเฉลียง หินหมวกลายแทง ตอไม้กลายเป็นหิน หินโหง่นหินสกู๊ดเตอร์ ถ้ำปฏิหาริย์ ผาชะนะได และแก่งมโนราห์ อีกทั้งมีโฮมสเตย์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวัน 80 คน มีอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บางทีก็อาจจะเป็นเมนูที่แปลก มหัศจรรย์และมีอรรถรส ใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ป่าใกล้หมู่บ้าน เเละวัตถุดิบจากแม่น้ำโขง มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์จำหน่าย เช่น ผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ ถือเป็นการท่องเที่ยวชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้ อันจะส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากเกิดความมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ถือเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

📸 📰 งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ภาพถ่าย/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)