ประธานแม่บ้านมหาดไทย บุก กศน.เมืองอุบลฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

ประธานแม่บ้านมหาดไทย บุก กศน.เมืองอุบลฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดอุบลราชธานี จึงดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัว โดยกำหนดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และได้ประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลิตผีเสื้อที่ทำมาจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดและได้เชิญกลุ่มเป้าหมายมาสอนกระบวนการประดิษฐ์ผีเสื้อดังกล่าวแก่ผู้สนใจ
โอกาสนี้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่า “จังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีการเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ รวมกันให้ได้ 90,290 ตัว ซึ่งจำนวนตัวเลขสื่อความ 902 หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ 90 คือ พระชนมายุ 90 พรรษา นอกจากนั้น ยังมีการประดิษฐ์ดอกไม้ป่า ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชื่อดอกไม้ป่า 5 ชนิด เมื่อคราวเสด็จจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ได้แก่ มณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณา สรัสจันทร และทิพย์เกสร ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จะรวบรวมนำ ผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดไปจัดแสดงใน “สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565″
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)