พช.-ประชารัฐ ร่วมถวายอาจาริยบูชา 151 ปี ชาตกาล องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สืบทอด “บวร” พุทธศาสนา พร้อมชูแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเกิดองค์หลวงปู่มั่น จ.อุบลราชธานี

21 มกราคม 2564 /

18:16 น.