ปลัด มท. เยือน “มหานครโคก หนอง นา” อุบลราชธานี สุดปลื้ม! พลัง “บวร” พร้อมเดินหน้าเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ มุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอด สนองพระราชปณิธานพ่อหลวง

20 พฤศจิกายน 2565 /

16:40 น.

พช. บุกจวนผู้ว่าอุบลฯ Kick off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

14 พฤศจิกายน 2565 /

18:25 น.