อุบลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมพุ่งเป้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดล “พันธุ์ไม้แก้จน” และศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา”

30 มิถุนายน 2565 /

18:26 น.

พัฒนาการจังหวัดอุบลฯ ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อด้วย ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565 /

14:30 น.