พช.อุบลฯ โชว์ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยหลัก “บวร” ในการประเมินผลโครงการของบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ที่โรงเรียนเสียดายแดด อ.โขงเจียม

02 สิงหาคม 2565 /

17:38 น.