นายอุทัย อรัมสัจจากูล พร้อมด้วยนายสุวัฒชัย บุ้งทอง พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 10 ตัว พร้อมด้วยหัวอาหาร จำนวน 1 กระสอบ ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ตาม TPMAP ปี2565

20 May 2022 /

16:54 น.

กรมการพัฒนาชุมชน

วัดคำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม ขยายผลการจัดกิจกรรม kick off การขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์

15 May 2022 /

17:41 น.