รวมกันเฉพาะกิจ “ตลาดนัดเสือตุ้มโฮม” พช.เหล่าเสือโก้ก ประสานเครือข่ายจัดตลาดนัดผลผลิตโคก หนอง นา สินค้า OTOP ในกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

24 November 2022 /

16:28 น.