ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว  กิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ

09 กันยายน 2565 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี

02 มีนาคม 2565 /

10:40 น. /

ดาวน์โหลด