ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว  กิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ

09 กันยายน 2565 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด