ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ อสพ. รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)